Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Collegium Medicum UMK uzyskało dofinansowanie studiów pomostowych dla 100 studentów na kierunku pielęgniarstwo i 30 studentów na kierunku położnictwo. Rekrutacja trwa do 19 września 2013 r.Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku akademickim 2013/2014 pozyskał 100% dofinansowanie do kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych I stopnia (tzw. studiów pomostowych) dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo w ramach projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych” realizowanego z poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla:

· 100 studentów kierunku pielęgniarstwo
· 30 studentów kierunku położnictwo

Uczestnikami projektu mogą być:

· osoby, które ukończyły odpowiednią szkołę dla pielęgniarek i położnych
(świadectwo ukończenia szkoły średniej)
– wykształcenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej

· osoby pracujące – niekoniecznie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego
(zaświadczenie o zatrudnieniu)

W ramach projektu systemowego z poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pielęgniarki/pielęgniarze oraz położne/położni przyjęci na „studia pomostowe” w roku akademickim 2013/2014, którzy po dostarczeniu ww. dokumentów podpiszą umowę uczestnictwa w projekcie systemowym będą się kształcić bezpłatnie przez całą ścieżkę kształcenia.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
budynek F, III piętro, pok. nr 78, godz. 8-16
tel. 52 585-36-06; 52 585-36-07; 52 585-37-76
e-mail: rekrutacja@cm.umk.pl

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie systemowym „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych” realizowanym z poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

mgr Aneta Gracz
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
budynek A, III piętro, pok. nr 20, godz. 7-15
tel./fax: 52 585-35-34;
e-mail: aneta.gracz@cm.umk.pl