Uroczystość otwarcia nowego skrzydła - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

18 września 2013r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym zlokalizowanym na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Inwestycja o wartości 160 mln zł, jest częścią realizowanego, w latach 2007-2015, w Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu „Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, finansowanego ze środków budżetu państwa. Głównym celem dla którego realizowany jest program rozbudowy i przebudowy szpitala uniwersyteckiego jest dostosowanie szpitala do obowiązujących wymagań Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.nr 116, poz.985). Pozwoli to poprawić funkcjonalność Szpitala, jako jednostki medycznej. Inwestorem przedsięwzięcia jest Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.