System jakości w zakresie dawstwa tkanek i narządów - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W ramach uczestnictwa w kolejnym etapie projektu pn. „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds.Transplantacji Poltransplant, 29 listopada w Szpitalu Jurasza odbyła się wizyta akredytacyjna. Główną intencją programu jest zwiększenie liczby dawców narządów i tkanek, w szczególności tkanek oka, poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności personelu medycznego i stworzenie ujednoliconych standardów organizacyjnych w podmiotach leczniczych z potencjałem donacyjnym, tj. szpitalach, które posiadają oddziały intensywnej terapii czy oddziały udarowe na terenie całego kraju.