Szkolenie specjalistyczne w dziedzinie psychologii klinicznej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W związku z IV naborem na szkolenie specjalistyczne w dziedzinie psychologii klinicznej Komisja Kwalifikacyjna powołana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002, nr 173, poz. 1419 – z dnia 17 października 2002 r., ze zmianami: Dz.U. 2008, nr 208, poz. 1312 z dnia 14 listopada 2008 r.) , § 16 ust. 2 stwierdziła, że w zakreślonym terminie tj. do dnia 12.02.2016 r. do ośrodka szkoleniowego – Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wpłynęło 47 wniosków osób ubiegających się o zakwalifikowanie do rozpoczęcia specjalizacji. Wszystkie osoby posiadające I stopień specjalizacji zostały zakwalifikowane do szkolenia uzupełniającego.Ze względu na to, iż liczba zakwalifikowanych kandydatów do szkolenia podstawowego przekroczyła liczbę wolnych miejsc szkoleniowych, w dniu 15.03.2016 r. o godz. 9:00 w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej-Curie 9 rozpocznie się postępowanie konkursowe zgodnie z § 16. 1 pkt. 1 lit. c. Rozporządzenia.