Szpital Jurasza z Certyfikatem „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent” - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że 12 września Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy otrzymał Certyfikat „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”. Otrzymanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szpital przestrzega najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa oraz zapewnia swoim pacjentom możliwie najbezpieczniejszą opiekę i leczenie. Od wielu lat dążymy do tworzenia jak najbezpieczniejszego środowiska pracy poprzez cykliczne szkolenia personelu, prowadzenie rejestru zakłuć i zranień, zapewnienia dostępu do sprzętu ograniczającego stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny oraz dbałość o aktualność obowiązujących w naszym szpitalu procedur. Otrzymanie certyfikatu motywuje nas do podejmowania kolejnych działań w tych obszarach.O przyznaniu certyfikatu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” decyduje Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, czyli zespół praktyków, naukowców oraz przedstawicieli i przedstawicielek towarzystw medycznych. Certyfikat to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach i potwierdzenie podjęcia działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego. Certyfikat jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych.