XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 7–9.09.2023 r. w Operze Nova w Bydgoszczy odbędzie się XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W trakcie Zjazdu naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych zajmować się będą zagadnieniami szeroko pojętej diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu, ginekologii, urologii, pediatrii, endokrynologii i innych dziedzin medycyny. Szczególną uwagę poświęcą nowym technikom diagnostycznym obejmującym m.in. zastosowanie środków kontrastowych oraz badań elastograficznych metodą fali ścinającej o różnym zastosowaniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu jest dr hab. n. med. Janusz Tyloch, prof. UMK. Szczegółowe informacje na stronie: www.ptusg2023.pl