Szpital we współpracy z Rejonowym Sztabem Ratownictwa - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Szpital Jurasza podpisał porozumienie o współpracy z Rejonowym Sztabem Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej w Osielsku. Ma ono na celu wymianę doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania zdrowia i życia. Współpraca polegać będzie na organizowaniu szkoleń, kursów i konferencji poświęconych ratowaniu życia ludzkiego oraz ratownictwu chemicznemu. Prowadzone będą również wspólne ćwiczenia i warsztaty. Najbliższe już w dniach 11-13 maja w Osielsku, gdzie odbędą się II Kujawsko-Pomorskie Ćwiczenia Jednostek Ratowniczych.