VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 15-17 września 2011r., Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu organizuje w Filharmonii Pomorskiej VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wśród zaproszonych gości znajdują się najwybitniejsi specjaliści z zakresu tematyki związanej z zespołami bólowych nadgarstka, zespołami cieśni kanału nadgarstka, złamaniami bliższego i dalszego końca kości ramiennej czy rehabilitacji w chorobach kończyny górnej. Zaplanowana została także sesja Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej, walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTR oraz warsztaty z zakresu endoprotezoplastyki stawu ramiennego.