Wmurowanie Aktu Erekcyjnego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

5 maja 2011r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralnej Sterylizatorni oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. W uroczystości udział wzięli: Andrzej Włodarczyk – Wiceminister Zdrowia, Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Rafał Bruski – Prezydent Bydgoszczy, Anna Bańkowska i Tomasz Latos – Posłowie na Sejm RP, Jego Ekscelencja ks. Bp Jan Tyrawa – Biskup Diecezji Bydgoskiej, Prof. dr hab. Józef Kubik – JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Marek Bieliński, prof. UTP – Prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wiesław Kiełbasiński – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele firmy BUDIMEX w osobach: Pana Andrzeja Goławskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu, Pana Zbigniewa Zielińskiego – Dyrektora kontaktu oraz Pana Dariusza Jarka – Dyrektora ds. Produkcji. Nasze inwestycje nabierają tempa. Na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza są aż dwa wielkie place budowy. Od strony al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstaje nowy budynek dla Kliniki Psychiatrii, natomiast przy ul. M. Curie Skłodowskiej główny bohater majowej uroczystości – Zespół Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralna Sterylizatornia oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Inwestycje realizowane są dzięki środkom z budżetu państwa będącym w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach „Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”.