Wymiana wind w szpitalu - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Szpital Jurasza otrzymał dotację celową, przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego, w ramach którego nastąpi wymiana 4 dźwigów – 2 wind osobowych, windy łóżkowej, windy łóżkowej przeciwpożarowej, użytkowanych w budynkach szpitala. Wartość zadania realizowanego w ramach projektu wynosi 3 672 315,00 PLN. Koszty w kwocie 3 641 467,00 PLN pokryte zostaną przez Ministerstwo Zdrowia Wkład własny szpitala wyniesie 30 848,00 PLN. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 2023 r.