Rehabilitacja kardiologiczna - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Największym zagrożeniem zdrowotnym polskiego społeczeństwa są choroby układu sercowo-naczyniowego. Rehabilitacja kardiologiczna minimalizuje skutki chorób serca ułatwiając proces zdrowienia, poprawę sprawności fizycznej i dobrostanu psychicznego. Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia rozpoczyna udzielanie pełnopłatnych usług rehabilitacji kardiologicznej ambulatoryjnej, realizowanych poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zapraszamy na rehabilitację kardiologiczną pacjentów: po zawale serca, po zabiegowym leczeniu choroby wieńcowej (PTCA), po zabiegach kardio-chirurgicznych (CABG), z  niewydolnością serca oraz z nadciśnieniem tętniczym – wymienia prof. dr hab. Aldona Kubica Kierownik Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia. Korzyści wynikające z rehabilitacji kardiologicznej to przede wszystkim zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgu, poprawa ogólnego stanu zdrowia, zwiększenie zdolności do pracy u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, zmniejszenie poziomu depresji, lęku i stresu. Rehabilitacja pomaga zmieniać styl życia na prozdrowotny, zwiększa wydolność fizyczną oraz niezaprzeczalnie wydłuża życie! Pakiet rehabilitacyjny zawiera gimnastykę grupową kardiologiczną i oddechową, trening kardiologiczny nadzorowany, konsultację kardiologiczną, psychologiczną i dietetyczną, a także specjalistyczną opiekę lekarską, fizjoterapeutyczną i  pielęgniarską. Oferujemy również badania laboratoryjne: morfologia krwi, jonogram, glukoza w surowicy, kreatynina, lipidogram, NT-proBNP oraz badania diagnostyczne: EKG z opisem, próba wysiłkowa, echo serca.

Szczegółowe informacje: Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia
e-mail: rehkardio@jurasza.pl, tel. 52 585 77 09, 52 585 77 10