XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 28-30 listopada w Operze Nova w Bydgoszczy odbył się XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Organizowany co dwa lata Kongres jest najważniejszym polskim wydarzeniem naukowym w tej dyscyplinie medycznej. Gromadzi czołowych transplantologów, nefrologów, chirurgów, immunologów oraz lekarzy i pracowników naukowych pokrewnych specjalności. Po raz pierwszy Kongres odbywa się w Bydgoszczy. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Transplantacyjne oraz Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy pod kierownictwem prof. Zbigniewa Włodarczyka. Patronat Honorowy nad Kongresem objął prof. Jan Styczyński – Prorektor ds. Collegium Medicum UMK.