W dniu przyjęcia do zakładu pacjent lub jego opiekun przedstawia dowód wpłaty na sumę podaną w zawartej umowie. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi w dniu przyjęcia pacjenta do zakładu są:

 1. Aktualny dowód osobisty,
 2. Aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie / legitymacja emeryta/rencisty
 3. Aktualne badania (dotyczy pobytów dłuższych niż miesiąc) tj. RTG klatki piersiowej (PA+bok), morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas, INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), badanie ogólne moczu, EKG.
 4. Aktualne wypisy ze szpitala lub innych placówek

W dniu przyjęcia do zakładu pacjent powinien posiadać:

 1. Zestaw toaletowy (przybory do higieny jamy ustnej, 2 myjki, mydło w płynie, 2 ręczniki, przybory do golenia, chusteczki jednorazowe, szampon do włosów, oliwkę do ciała),
 2. Leki własne
 3. Piżamę, koszulę nocną, skarpety, dresy lub ubiór sportowy, stabilne obuwie. Na prośbę pacjenta i/lub personelu zakładu w czasie pobytu pacjenta w zakładzie powyższe wyposażenie własne pacjenta winno być zmieniane i/lub uzupełniane.
 4. Środki pomocnicze tj. pieluchomajtki, cewniki, sondy, opatrunki do kontynuacji leczenia odleżyn, worki do zaopatrzenia stomii, glukometr, paski do oznaczenia poziomu glikemii i peny.

Zakład może wypisać pacjenta, w przypadku, gdy:

 1. Jego ubezpieczenie zdrowotne straciło ważność;
 2. Pacjent uzyskał miejsce w innej placówce opiekuńczej;
 3. Na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
 4. Niewywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłaty;
 5. Niestosowania się do zasad obowiązujących w zakładzie.

INFORMACJE DLA PACJENTA