Badanie kliniczne w Klinice Dermatologii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Klinika Dermatologii Szpitala Jurasza rozpoczyna prowadzenie badania klinicznego trzeciej fazy mające na celu zbadanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji dupilumabu stosowanego u dorosłych pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli za pomocą cyklosporyny A podawanej doustnie lub którzy nie tolerują takiego leczenia albo nie jest ono medycznie uzasadnione. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w badaniu prosimy dzwonić pod numer telefonu: 52 / 585 4018.