Przychodnia studencka otwarta - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland oddział w Bydgoszczy, wspólnie z Fundacją NEUCA dla zdrowia i Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, wystartowało z projektem „Przychodnia studencka”. Jest to miejsce, gdzie pomoc uzyskają osoby najbardziej potrzebujące: ludzie biedni, bezdomni oraz samotne matki z dziećmi. Pod opieką lekarzy, młodzi adepci medycyny z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Bydgoszczy będą wykonywać pomiary glikemii, ciśnienia, mierzyć temperaturę oraz wykonywać podstawowe badania fizykalne i zmieniać opatrunki. Projekt przychodni zrodził się z potrzeby wsparcia osób, które są pozbawione ochrony zdrowia. Przychodnia studencka pozwoli na uzyskanie dostępu do podstawowej opieki medycznej, a przyszłym medykom praca w przychodni pozwoli na kontakt z ludźmi z różnych środowisk, poznanie ich problemów oraz uwrażliwienie na ich potrzeby.

Przychodnia funkcjonuje począwszy od 5 lutego 2016 r.
w każdy piątek w godz. 14:00 – 17:00

Miejsce:
Bydgoszcz, al. Ossolińskich 2A
(budynek Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy)