Cukrzyca – choroba XXI wieku - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 11-12 kwietnia 2014 r. Studenckie Koło Zaburzeń Hemostazy zaprasza na konferencję profilaktyczno-naukową „Czy cukrzyca i otyłość są dramatem XXI wieku?” Cukrzyca stanowi coraz powszechniejszy problem zdrowotny, niosący ze sobą wiele konsekwencji. Nieznajomość tematu przyczynia się do zwiększenia liczby chorych i umierających z powodu powikłań wynikających z przewlekłej hiperglikemii. W programie konferencji przewidziano min. badanie stężenia glukozy, pomiar ciśnienia oraz BMI. Na zainteresowanych poza ciekawymi wykładami ekspertów czekają konkursy z nagrodami. Osoby, które się zgłoszą otrzymają imienne certyfikaty.