Szpital Jurasza zbuduje nowoczesne Centrum Leczenia Dzieci za 300 mln zł! - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza pozyskał środki finansowe na budowę i wyposażenie Centrum Leczenia Dzieci. Środki na tę inwestycję udało się zdobyć w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Medycznego (Subfundusz Infrastruktura Strategiczna). Środki własne przeznaczy również Collegium Medicum UMK. Inwestycja obejmuje budowę nowego oddzielnego budynku szpitalnego (załączona wizualizacja) pod lokalizację obecnych klinik pediatrycznych, poradni specjalistycznych dla dzieci (wraz z niezbędną częścią dydaktyczną, związaną z kształceniem kadr medycznych), obszarem izby przyjęć, rejestracji, diagnostyki, ambulatorium pediatrycznym Kliniki Medycyny Ratunkowej, blokiem operacyjnym i gabinetami zabiegowymi, pomieszczeniami działalności pomocniczej: częścią administracyjną, techniczną, magazynową i socjalną oraz gastronomiczną. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wyniesie ok. 14 000 m2. Nowy budynek wyposażony zostanie w zakupiony specjalnie na ten cel sprzęt i aparaturę medyczną m.in.: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, aparaty RTG i USG, systemy monitorowania funkcji życiowych, defibrylatory, respiratory, inkubatory itd.

Poprawią się również warunki pobytu w szpitalu – pacjenci będą mieli do dyspozycji min.: klimatyzowane, maksymalnie 2 osobowe pokoje z łazienkami i przestrzenią dla rodziców/opiekunów, przestronne części wspólne np. świetlice, pomieszczenia socjalne itp.

W nowym budynku znajda się następujące kliniki pediatryczne:

  1. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii wraz z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego dla Dzieci
  2. Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
  3. Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego:
  4. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży wraz z Blokiem Operacyjnym
  5. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
  6. Pediatryczna Izba Przyjęć,
  7. Ambulatorium pediatryczne Kliniki Medycyny Ratunkowej,
  8. Pediatryczne poradnie specjalistyczne,
  9. Diagnostyka pacjentów pediatrycznych Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ponadto, w ramach projektu przebudowane zostaną drogi dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, niezbędnych dla funkcjonowania nowego obiektu.

Wartość projektu: 299 628 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia: 296 631 720,00 PLN
Środki własne Collegium Medicum UMK: 2 996 280,00 PLN
Termin realizacji projektu: IV kwartał 2022 r. – IV kwartał 2026 r.

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach Funduszu Medycznego – Subfunduszu infrastruktury strategicznej (SIS) 3 stycznia 2022 r., nr FM-SIS.01.PED.2021 na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej. Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy ustanowiony na mocy ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875), który powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia.