Grant Narodowego Centrum Nauki - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że dr hab. n. med. Bartłomiej Jan Kałużny z Kliniki Chorób Oczu  Szpitala Jurasza, zdobył grant w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Zgłoszony do konkursu projekt pn. „Zastosowania okulistyczne pomiarów in vitro za pomocą prototypowego tomografu optycznego OCT” uzyskał kwotę 514.840 zł.  Na ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki trzy konkursy HARMONIA 7, SONATA BIS 5 i MAESTRO 7 zgłoszono w sumie 760 wniosków, z czego finansowanie otrzymało ponad 20%. Tym samym średni współczynnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich złożonych wniosków, wzrósł o ponad 7 punktów procentowych w porównaniu do poprzednich edycji tych konkursów. HARMONIA 7 to konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niewspółfinansowane ze środków zagranicznych. Polscy naukowcy wnioskują w nim o wsparcie dla badań realizowanych bezpośrednio we współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej, w ramach programów lub inicjatyw obejmujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W konkursie SONATA BIS 5 Centrum finansuje projekty mające na celu tworzenie nowych zespołów badawczych, kierowane przez osoby posiadające przynajmniej stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie MAESTRO 7 o finansowanie starali się doświadczeni naukowcy. Zgodnie z ideą konkursu będą oni realizować pionierskie, ważne dla rozwoju nauki badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być istotne odkrycia naukowe.