IV Seminarium „Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej” - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

18 lutego w Auli Budynku Biblioteki Collegium Medicum odbędzie się  IV seminarium dotyczące wdrażania międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej pt. ,,Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”. Celem seminarium jest wymiana wiedzy o wdrażaniu międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników jakości opieki pielęgniarskiej oraz wymiana doświadczeń związanych z korzystaniem z systemów informatycznych w pielęgniarstwie i gromadzenia danych niezbędnych w ocenie jakości opieki pielęgniarskiej. Organizatorami seminarium są: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział PTP w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Promocji Zdrowia CM UMK w Toruniu oraz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi.