III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Per scientiam ad salutem aegroti”odbywającej się w dniach 9 -10 maja 2014 roku w Bydgoszczy. Organizatorem Konferencji jest społeczność doktorantów i młodych naukowców Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Konferencja ta jest przeglądem prac oraz doniesień naukowych, doktorantów i młodych naukowców z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju, zajmujących się w swych badaniach tematyką medyczną. W ramach konferencji odbędą się warsztaty tematyczne a także zostaną wygłoszone wykłady przez specjalnie zaproszonych gości. Dla najlepszych prac są przewidziane nagrody i możliwość publikacji prac pełnotekstowych w czasopiśmie „Medical and Biological Sciences” – wyd. CM UMK. Za uczestnictwo w konferencji każdy uczestnik, oprócz certyfikatu ma możliwość uzyskania punktów edukacyjnych.