Nowi członkowie Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał nowy skład Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Zgodnie z Zarządzeniem 70/2014 skład Rady powołany na okres od 1.05.2014r. do 30.04.2018r. prezentuje się następująco: Przewodniczący – prof. dr hab. Jan Styczyński – Prorektor ds. Collegium Medicum, Przedstawiciel Rektora UMK. Członkowie – Magdalena Przydatek – przedstawiciel Ministra Zdrowia, Lech Wesołowski – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, prof. dr hab. Maciej Świątkowski – przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dr Krzysztof Dalke – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej, Ewa Kowalska – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Członkowie powołani przez Senat UMK: dr hab. Dariusz Soszyński, prof. UMK – Wydział Lekarski Collegium Medicum, dr hab.Anita Olczak – Wydział Lekarski Collegium Medicum, dr Piotr Rączka – Wydział Prawa i Administracji UMK, dr Tomasz Jędrzejewski – dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego, Magdalena Brończyk – Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum UMK.