Terapia żywieniowa w onkologii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Katedra Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy zaprasza do udziału w II Sympozjum Naukowym „Terapia żywieniowa w onkologii”, które odbędzie się 18 lutego 2016 r. w salach konferencyjnych Parku Aktywnej Rekreacji i Sportu Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Terapia żywieniowa jest nieodłącznym, choć ciągle często niedocenianym elementem leczenia nowotworów. Planując sympozjum, szczególną uwagę zwróciliśmy na kontakt z uczestnikami i interaktywny charakter spotkania. Głęboko wierzymy, że nasze spotkanie przyczyni się do lepszej opieki nad chorymi z chorobami onkologicznymi. Rejestracja uczestników i aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.zywieniewonkologii-bydgoszcz.pl