Konferencja naukowo-szkoleniowa dla pielęgniarek - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK zaprasza 9 stycznia 2013 r. do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej „ICNP – od Teorii do Praktyki: Możliwości wdrożenia w województwie kujawsko-pomorskim.” Konferencja organizowana jest przy współudziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju ICNP®UM w Łodzi. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. W programie między innymi: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP. Założenia, istota i znaczenie INCP® dla rozwoju współczesnego pielęgniarstwa, doświadczenia wdrażania ICNP w Europie, doświadczenia krajowe w zakresie tworzenia e-dokumentacji pielęgniarskiej z wykorzystaniem ICNP oraz warsztaty: Diagnozowanie w pielęgniarstwie z wykorzystaniem ICNP.