Rejestracja po 1 stycznia 2013 roku - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2013 roku eWUŚ staje się systemem, który będzie służył do potwierdzania faktu posiadanych uprawnień do świadczeń przez pacjentów. EWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.