Nowy sprzęt w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Najnowszej generacji aparatura medyczna trafiła do Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Zakupiliśmy m.in. angiograf naczyniowy, umożliwiający wykonywanie zabiegów wewnątrz ciała pacjenta bez wykonywania cięcia chirurgicznego, co pozwala na szybszą rekonwalescencję pozabiegową. Wymieniony sprzęt pozwala na obrazowanie naczyń krwionośnych, jak również zabiegów w ich wnętrzach takich jak: embolizacje tętniaków mózgowych, embolizacja naczyń obwodowych np. nerek, chemoembolizacje wątrobowe, nakłucia ropni. Posiadamy również bardzo nowoczesny tomograf komputerowy, który wyróżnia się wykorzystaniem sztucznej inteligencji, możliwością stosowania niskich dawek promieniowania, optymalizacją pracy i wysoką jakością uzyskanych obrazów.  Do dyspozycji pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia na wykonanie badań w Zakładzie Radiologii, jest wysokiej klasy mobilny aparat RTG, pozwalający na wykonanie zdjęcia przy łóżku pacjenta. Zakup aparatury jest częścią zrealizowanego projektu unijnego „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”.