Odbiór oryginałów historii choroby - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Informujemy, że z uwagi na przystąpienie do niszczenia dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów hospitalizowanych w roku 1995 w ówczesnym Państwowym Szpitalu Klinicznym im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, istnieje możliwość odbioru do dnia 29 lutego 2016r. oryginału historii choroby. Historia choroby może zostać wydana pacjentowi lub osobie upoważnionej przez niego pisemnie (czytelny podpis, nr dowodu osobistego). Termin odbioru dokumentacji proszę wcześniej uzgodnić z pracownikiem archiwum pod nr tel. 52/ 585 41 68.