Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Rekrutacja na studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych trwa do 20 października 2014 r. Collegium Medicum UMK uzyskało w ramach projektu systemowego z Ministerstwa Zdrowia 100% dofinansowanie do studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo dla pielęgniarek i położnych, które w 2014 r. rozpoczną studia pomostowe. Termin rejestracji w systemie IRK do 20.10.2014 r.Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej do 20.10.2014 r.Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 21.10.2014 r. godz. 12:00 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13, budynek A, parter, pok. 2A.Termin ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych 22.10.2014 r. Termin przyjmowania dokumentów 23-24.10.2014 r. Termin ogłoszenia list osób przyjętych 27.10.2014 r.